Rozwód to trudne wydarzenie w życiu. Szczególnie ważna jest wówczas pomoc doświadczonego prawnika. Profesjonalni adwokaci z długą praktyką w prowadzeniu rozwodów i spraw z zakresu prawa rodzinnego zapewnią kompleksową pomoc.

Adwokaci z naszej kancelarii w Warszawie podczas spraw związanych z rozwodami i opieką nad dziećmi skupiają się zarówno na rozwiązaniu sporów między małżonkami, ale także na ukierunkowaniu postępowania rozwodowego mając na uwadze dobro małoletnich dzieci.

Większość roszczeń podczas rozwodu dotyczy właśnie opieki nad dziećmi. Są to zarówno sprawy o alimenty, jak i władzy rodzicielskiej (jej ograniczenie, pozbawienie, uregulowanie kontaktów z dzieckiem). Mając na uwadze intymny charakter rozwodu, do naszych Klientów podchodzimy z należytym szacunkiem, wyczuciem i taktem. Adwokat winien zdawać sobie sprawę, że rozwód powoduje wiele emocji i stresu związanych z nowym etapem życia i funkcjonowania całej rodziny. Dzięki wsparciu adwokata Klient może skupić się na sprawach najbardziej istotnych w jego życiu.

Adwokaci z naszej kancelarii w Warszawie prowadzą sprawy związane z wszelkimi aspektami prawa rodzinnego. Dotyczy to w szczególności rozwodów z orzekaniem o ewentualnej winie małżonka. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego toczą się przed Sądem Okręgowym i obejmują przede wszystkim kwestie związane z opieką nad dziećmi oraz z ewentualną eksmisją byłego współmałżonka.

Adwokat z naszej kancelarii w Warszawie udzieli porady prawnej, przygotuje pozew, odpowiedź na pozew oraz wszelkie pisma procesowe z zakresu prawa rodzinnego.

Przede wszystkim jednak uczestniczy w każdej rozprawie służąc fachową wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu można skutecznie przeprowadzić postępowanie, narażając małżonka na jak najmniejszy stres z tym związany.

Ponadto adwokaci zajmują się prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego, które toczą się według właściwości Sądów Rejonowych. Dotyczy to między innymi rozstrzygania o istotnych sprawach małoletnich takich jak kontakty, władza rodzicielska, alimenty, uzyskanie zgody na wydanie paszportu lub dowodu osobistego, gdy rodzice nie byli w związku małżeńskim, lub po rozwodzie stron, albo gdy rodzice nie decydują się na rozwód w ogóle. Nie bez znaczenia przy tym pozostają sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa i roszczenia z tym związane.

Istotnym zagadnieniem są także sprawy o podział majątku małżonków wraz z ewentualnym ustalaniem istnienia nierównych udziałów małżonków w tym majątku, rozliczaniem wzajemnych nakładów.